Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 21134124
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 26/02/2007
Дата публікації 27/02/2007
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Юридична адреса* 01021, м. Київ, вул. Iнститутська, 18
Керівник* Зiнич В.Т. - В.о. президента
Контактна особа* Зiнич Валентина Трохимiвна - в.о. президента. Тел: 044 253 84 84
E-mail* info@bsk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
21134124 26/02/2007 1 в.о. президента Зiнич Валентина Трохимiвна 0 Копiя Протоколу № 01/02-СР засiдання Спостережної ради вiд 26.02.2007р.
21134124 26/02/2007 0 президент Несвiт Микола Олексiйович 0 Копiя Протоколу № 01/02-СР засiдання Спостережної ради вiд 26.02.2007р.
21134124 26/02/2007 0 президент Несвiт Микола Олексiйович 0 Копiя Протоколу № 01/02-СР засiдання Спостережної ради вiд 26.02.2007р.
21134124 26/02/2007 1 в.о. президента Зiнич Валентина Трохимiвна 0 Копiя Протоколу № 01/02-СР засiдання Спостережної ради вiд 26.02.2007р.