Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.07.2012
Дата публікації 25.07.2012 13:11:07
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Юридична адреса* 01021, М.КИЇВ, ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, БУД.18
Керівник* ПОПЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ - ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ. Тел: 0442538484
E-mail* info@bsk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 25.07.2012 р. (протокол №14/07-НР від 25.07.2012 р.). Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення засідання наглядової ради (протокол №14/07-НР від 25.07.2012 р.). Посадова особа Зiнич Валентина Трохимiвна, яка займала посаду Голова Правлiння, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 31.07.2008 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 25.07.2012 р. (протокол №14/07-НР від 25.07.2012 р.). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення засідання Наглядової ради (протокол №14/07-НР від 25.07.2012 р.). Посадова особа Поплавський Олександр Григорович, призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Генеральний директор ТОВ "Торговий дім "Укрхімджест". Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПОПЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ